Bilimsel Eksen Sayı 14

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………… 7

XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde (1900-1920 Yılları) Azerbaycan Demokratik Düşüncesinde Sosyal-Siyasi Sorunlar
XX Əsrin Əvvəllərində (1900-1920-ci İllər) Azərbaycan Demokratik Fikrində SosialSiyasi Problemlər
The Early Twentieth Century (1900-1920-Years) In Azerbaijan Democratic Plan Of Social
And Political Issues
Начала ХX Века (1900-1920- Лет) В Азербайджане Демократическая Плана
Социально-Политическим Вопросам
Bağır Babayev ………. 9

Günümüz Demokratik Toplumlarda Hukuk ve Görevlerin Uyumluluğu
Combination Of Rights And Obligations As The Element Of Democracy
Слаженность Прав И Должностей В Современном Демократическом Обществе
Gaukhar Amangaliyeva- Berik Rasilov ………. 14

Disiplinlerarası Bir İçerik Analizi: Türkçe ve Tarih Derslerinde Uygulanan Münazara
Tekniğinin Öğrenci Görüşlerine Yansıması
Interdisciplinary Content Analysis: Reflection Of Debate Technique On Students’ Views
Анализ Междисциплинарного Содержания: Влияние Техники Диспутов На Мнение
Учеников На Уроках По Истории И Турецкого Языка
Yrd. Doç. Dr. Tahir Gür-Yrd. Doç. Dr. Sefa Yıldırım …………. 22

Tarihten Bugüne Dek Türk-Gürcü Edebi İlişki Analizi
Turkish-Georgian Relations Of Literary Analysis Of Value Date Today
Анализ Истории Грузинско-Турецких Литературных Взаимоотношений С Древних
Времён До Настоящего Времени
Gül Mükerrem Öztürk ……… 33

Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Doğu Karadenizliler
The Martyr Of The Eastern Black Sea Who Have Died While Serving And Fighting In The
Dardanelles War
Павшие В Битвах За Чанаккале Из Восточных Районов Причерномория
Yrd. Doç Dr. Nurhan Aydın- Bahar Şentürk ………… 40

Sivas’ ta Faytonculuk
The Phaeton In Sivas
Профессия Извозчика В Сивасе
Nuran Baygül …………………. 63

Türk Dünyasının İlk Kadın Generali: Kurmancan Datka
The First Woman General In The Turkish World: Kurmanjan Datka
Курманджан Датка: Первая Женщина Генерал Тюркского Мира
Dr. Shurubu Kayhan ……………….. 119

Türkçe ve Hintçe Arasındaki Semantik Sahte Eşdeğerlere Dilbilimsel Genel Bir Bakış
A Linguistic Overview Of Semantic False Friends Between Turkish And Hindi
Лингвистический Обзор Семантических Ложных Друзей Между
Vipul Goswami ………………………….. 127

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/Книга Отзывов:

38. Icanas [38th International Congress Of Asian And North African Studies (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)] Bildirileri ve Panelleri 33 Cilt
Hâlinde Çıktı
Papers And Panels Presented At The International Congress Of Asian And North African
Studies (Icanas) Have Been Published In 33 Volumes Case
Изданы Статьи В 33-Х Томах 38-Го Международного Конгреса (Труды По Азии И
Северной Африки)
Dr. Reşide Gürses ………………………. 155

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanItalianKyrgyzMacedonianRussianTurkishUzbek